VI. Ulus Baker Buluşması – II. Forum – Doğa, Kent ve Direniş

Kolaylaştırıcı: Güçlü Ateşoğlu
Vernaküler Ütopya ve Camia – Utku Balaban
Yerellerin Mücadelesi ve Genelin Gezi’si – Koray Doğan Urbarlı
Ekolojik Perspektiften Kent Kır Hiyerarşisini Yeniden Düşünmek -Deniz Gümüşel
Kentsel Mücadele ve Kent Hakkı – Mehmet Penbecioğlu

*

*

*