• Yağmuru Bile: Türkü yine aynı türkü, sazlarda tel değişti. Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti

    Güney Amerika yerlileri ile oraya sonradan gelen beyazların mücadeleleri… Önce İspanyol askerleri ile altın için, şimdi ise çokuluslu şirketler ile su için. Fakat yüzyıllardır aynı yönde, aynı tarzda, belki birazcık daha çağdaş… Bu bir sinema yazısı değil aslında. Bu bir filmin anlattığı ve hatırlattığı mücadeleler üzerine yazılmış bir yazı. Altınları için, suları için ve ellerinde […]


  • New York’ta Beş Minare

    Baştan söylemem gerekir ki daha önce bir Mahsun Kırmızıgül filmine gitmemiştim. Bu yüzden de üçüncü filminde geldiği nokta, şeklinde bir karşılaştırma yapma olanağım yok. Aslına bakılırsa içinde bulunduğumuz zamanlarda böyle bir olanağım var, hem de filmi izlemeden (Mustafa filmini hatırlayalım), ama bunu yapmayı tercih etmeyeceğim. Doğrudan konu New York’ta Beş Minare.