• Yeşil Adaylar

    Filozoflar bugüne kadar Dünya’yı sadece çeşitli biçimlerde  yorumlamakla yetindiler;  oysa önemli olan onu değiştirmekti. Karl Marx Türkiye’de Yeşil Hareket’in ayak bastığı ve doğal olarak da basması gereken sosyolojik taban, kentlilerdir. Kırsal bölgelerde bu hareketin takipçisi olanlarların da genelde “kentten bir kaçış” sonucu orada olduklarını görürüz. Bu sosyolojik tabanın, siyasal olarak kendisine temsilci olarak seçtiği iki […]


  • Herkes “yeşil” derken, Yeşil Hareket (2)

    Geçtiğimiz günlerde 2010 yılında Avrupa Yeşil Başkenti unvanını kazanmış Stockholm’e gitme ve bir kentsel dönüşüm projesini inceleme fırsatım oldu. Türkiye’deki yaygın örneklerinin aksine bir konut alanının “soylulaştırılması” ve ranta açılması üzerinden değil, şehre uzun bir süre sanayi ve ticaret alanında hizmet vermiş bir bölgenin geleceğe taşınması üzerinden bir proje vardı ortada. Bu geleceğe taşıma da […]


  • Herkes “yeşil” derken, Yeşil Hareket

    Bu aslında bir umut ya da umutsuzluk yazısı değil. Bir deneme yazısı, bir fikir yürütme yazısı. Ana fikri de şu: Günümüzde, Yeşil Hareket’in ilk çıkışında savunduğu düşünceler, artık inkar edilemez bir şekilde toplumun ve siyasi yapıların hemen hemen hepsi tarafından kabul ediliyor ve yavaş yavaş da olsa savunulmaya başlıyor. Peki fikirleri bu kadar yayılmışken, Yeşil […]