Yeşiller’in kurulamayış hikayesi

Şu anda faaliyette olan 108 siyasi parti var. Peki, biz nasıl Yeşiller Partisi’ni kuramıyoruz? 108 taneye kadar mı yer varmış? Kimsenin başına gelmeyen bizim başımıza nasıl geldi?

Türkiye’de siyasi partiler konuşulurken mutlaka ama mutlaka söylenen bir klişe vardır: Türkiye’de çok fazla siyasi parti var! Bakınca gerçekten de var. Şu anda faaliyette olan 108 siyasi parti var. Peki, biz nasıl Yeşiller Partisi’ni kuramıyoruz? 108 taneye kadar mı yer varmış? Kimsenin başına gelmeyen bizim başımıza nasıl geldi?


Klişelerden başladık, klişelerden devam edelim. Ankara denildiğinde akla gelenlerden bir tanesi de bürokrasidir. Bürokrasi ve onun uzun, karanlık, kimi zaman insanı dönüp dolaşıp başladığı yere getiren koridorları.

Son olarak da Aziz Nesin’den bahsedelim. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz! Yeşiller Partisi de Ne kurulur… Ne kurulmaz…

‘Siyasi parti kurmak Anayasal haktır’

Hepsini birleştirip biraz ciddiye dönebiliriz. Türkiye’de siyasi parti kurmak Anayasal bir hak. Kolaydır, zordur o bizi ilgilendirmez. Bir hak ve nasıl kullanılacağı yazılı kurallarla belirlenmiş. Belgelerinizi, tüzüğünüzü, programınızı toplarsınız; topladığınız belgeleri yasada belirtilen yere teslim edersiniz; teslim alanlar bakarlar belge belge mi diye; sonra da teslim aldıklarına dair bir “Alındı belgesi” size verirler. Sonra belgelerinizi yine yazılı kurallara uygun şekilde Yargıtay başta olmak üzere gerekli kurumlara yollarlar. Belgelerinizde eksik varsa teslim ettiğiniz İçişleri Bakanlığı bununla ilgilenir; tüzüğünüzün ya da programınızın içinde yazanlarda “fazlalık” varsa onunla da bu metinlerin gittiği yer ilgilenir. İlki fiziki, ikincisi ise biraz daha politik bir incelemedir.

Bizim başımıza ne geldi? Biz politikadan geçtik ama fizikten kaldık. Bürokrasi bizi fizikten bıraktı. Bir birim düşünün. Hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Ücra bir köşede de değil. TBMM’ye 100 metre, Genelkurmay’a 200 metre ama içinde kimse yok. Aylardır bir kişi asaleten orada telefon açamıyor. Zaten her 100 aramanızdan da 1 tanesi şans eseri açılıyor. Avukatlar giremiyor, parti eş sözcüleri giremiyor. Böyle bir devlet yapılanması olabilir mi? Yine klişeye başvuralım. Lafa gelince devamlılığın esas olduğu binlerce yıllık devlet geleneği Ankara’nın merkezinde bir telefonu açamıyor! Gizli bir yer değil bakın. Tüm vatandaşlara açık olması gereken, hiçbir özel “eş-dost” ricasına gerek duyulmadan girilmesi, ulaşılması gereken bir yer burası. Tapu Dairesi gibi… Hastane gibi…

Altı aylık bekleme

21 Eylül’de Anayasal hakkımızı kullanmak için yola çıktık. 23 Mart oldu hala Anayasal hakkımızı kullanmak için bekliyoruz. Arada Anayasa Reformu söylentileri çıktı. Herhalde mevcut Anayasa’da problem olan bu hak değildir. Yenisinde bunu çıkarmak için uğraşmayacaklardır. Peki, en temel Anayasal hakkımızı bile kullanamazken bu reform sözlerine kim nasıl inansın?

Başa dönelim. Yeşiller Partisi’nin, Yeşiller’in klişelerle işi yok. Klişelerle işi olsaydı zaten yüzde 50 kadın kotasıyla, eşsözcülük sistemiyle, genç yöneticileriyle küresel bir siyasetin içerisine girmezdik. Bürokrasinin karanlık koridorları halka kapanmasın; Anayasal haklar rahatça kullanılsın; Türkiye daha demokratik bir yer olsun; gençler ümitsizlikten yurtdışına gitmek istemesin, gitmek isteyen de ekonominin halini görünce iyice ümitsizliğe kapılmasın diye yola çıktık. Çağdaş bir yaşam kurmak için yola çıktık. Bürokrasinin, ne yaşar ne yaşamazların, keyfiyetin ülkesi olmamak için siyaset yapma hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye’de Yeşiller Partisi olacak. İleride de bugünleri Türkiye’deki demokrasi mücadelemizin kendimize dair en önemli başarılarından biri olarak anacağız.

Güneş’in başka bir seçeneği var!

Neredeyse bundan dört yıl önce, 2012’nin Şubat Ayı’nın son günlerinde başlayan ve Ekim Ayı’na kadar süren ana teması “Sol Bir Ekoloji/Ekolojik Bir Sol” olan yazılar yazmıştım. Toplam dokuz yazının temeli olarak da ilk yazıdaki şu paragrafları alabilirim:

21. Yüzyıl için ortaya koymamız gereken alternatifin ne ve nasıl olması gerektiğini aslında bize yaşadığımız olgular sunuyor. Hayat bize ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Endüstriyalizmin kara trenine binmiş olan kapitalizme karşı, sol bir ekoloji!

Ne adalet anlayışından uzak kalmış, kapitalizmi yeşile boyamaya çalışan ya da onunla yeteri kadar hesaplaşmayan bir çevre hareketi; ne de endüstriyalizmin kara treninin lokomotifine geçilen, endüstriyalizmi kızıla boyamaya çalışan, bir endüstriyalist sol!

Aradan geçen süreye rağmen aynı fikirdeyim ve diyebilirim ki zaman bu fikrimi zihnimde güçlendirdi.

Küresel ısınmanın etkilerini arttırmasıyla, sonuçları daha da net bir şekilde ortaya çıktı, çıkıyor. Bu sonuçlar ortaya çıktıkça da her düşünce, her sınıf, her grup kendi bulunduğu yerden bu sonuçlara yanıtlar üretiyor. Görevde olan ya da eski CEO’ların arka arkaya küresel iklim değişikliği ile ilgili fikirler ortaya atmasının bir nedeni var. Kapitalizm de görüyor, değiştirmeye çalışıyor ve bu değişiklikten de olabildiğince karlı çıkmaya çalışıyor. Bunun için sol fikirlerle, antikapitalist fikirlerle güçlendirilmiş, bu gözlüğü takan bir ekoloji hareketinin gerekli olduğunu 2012 yılından daha da güçlü şekilde savunuyorum. Okumaya devam et “Güneş’in başka bir seçeneği var!”

“Yeni Bir Siyaset İçin” matematiği de aşmalıyız

Sanırım aşıyoruz. Hatta aştık bile. “Yeni Bir Siyaset İçin” sloganıyla yola çıkıldığında, sürekli tekrarladığımız bir hedef vardı. Bu oluşum, iki partinin toplamından daha fazlasını ifade etmeli. Ancak o zaman bir yere varabilir, bir çekim odağı olabilir. Sadece Yeşiller Partisi üyeleri ile, sadece Eşitlik ve Demokrasi Partisi üyelerinin oluşturacağı yeni bir partidense, bu ikisinin ortaya koyacağı siyasal idealler çerçevesinde biraraya gelecek üçüncü kişilerin de aktif ve eşit şekilde kendilerine yer bulabilecekleri bir yeni siyasal oluşumda ortaya koymak gerekliydi. Okumaya devam et ““Yeni Bir Siyaset İçin” matematiği de aşmalıyız”

Yeni partinin/yeni siyasetin odak noktası

Yeşiller’in, EDP’nin ve görüşmeler sırasında sürece dahil olan üçüncü kişilerin katılımıyla ortaya çıkacak parti yavaş yavaş şekilleniyor, son halini almaya başlıyor. Şehirlerde tematik konular etrafında yapılan toplantıların da etkisiyle, yeni bir siyaset için yola çıkanlar iyiden iyiye yeni katılımcılarla kalabalıklaşıyor.

Bu tip toplantılar hangi grupla, hangi şehirde yapılırsa yapılsın konuşulan konular genelde benzer. İki partinin birleşmesinden, yeni bir partinin katılımlarla oluşmasından bahsediyoruz en nihayetinde. İki temel konu üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki parti, yani araç. İkincisi ise siyaset, yani yol… Nasıl bir araçla, nasıl bir yol izleneceği konusu etrafında dönüyor genelde konuşmalar. Olumlu öneriler, geçmişten yola çıkarak geleceğe dair eleştiriler, katkılar… Okumaya devam et “Yeni partinin/yeni siyasetin odak noktası”

Yeni partinin mücadele alanı: Muhafazakarlık

Yeşiller Partisi ile Eşitlik ve Demokrasi Partisi arasındaki birleşme çalışmaları sürüyor. Yaz sıcağı altında biraz daha soluklana soluklana da olsa, süreç bir Güz Düğünü’ne doğru ilerliyor. Bu durum teknik/bürokratik bir sürecin işlemesi ile sağlandığı kadar, politik bir süreci de beraberinde getiriyor. Partinin mekanizmasının nasıl olacağını, şimdilik, bir kenara bırakarak, yaşamın yeni partiye dayattığı mücadele alanları üzerinde durmak ise bu yazının politik sürece dair olan konusu.

Kurulacak olan yeni parti en azından bir süre boyunca, kaçınılmaz olarak, reaksiyoner bir parti olacak. Bu durumdan ne kadar çabuk kurtulup kendi politikalarını, kendi gündemini, topluma dayatabilirse de başarı şansı artacak. Okumaya devam et “Yeni partinin mücadele alanı: Muhafazakarlık”

Yeşil ve sol bir partiye hazır mıyız?*

Kafalarında ve kalplerinde Türkiye ’nin ve dünyanın geleceğine dair umudu taşıyan insanlar 2 Haziran’da biri Ankara ’da, diğeri İstanbul ’da iki toplantı yaptı. Bu toplantılarda, Ankara ’da Eşitlik ve Demokrasi Partisi, İstanbul ’da da Yeşiller Partisi üyeleri, Türkiye ’nin siyasi arenasında şimdiye kadar temsil edilmemiş yeni bir oluşumun temellerini atacak bir kararı aldılar. Bu, özgürlükçü sol hareket ile yeşil hareketi birleştirecek bir partinin kurulması kararıydı. Kısacası, 21. yüzyılın sorunlarına yanıt verebilecek bir partinin kurulmasını kararlaştırdılar. Yeşil ve sol bir partinin… Okumaya devam et “Yeşil ve sol bir partiye hazır mıyız?*”

21. Yüzyıl’ın dayattığı yanıt: Sol bir ekoloji!

2012 yılında Dünya’ya baktığımızda insanların hayatlarına dokunan iki büyük sorun görüyoruz. Bir tanesi, tüm diğerlerinin önüne geçen ve Dünya’nın varlık ya da yokluk mücadelesi haline gelen ekolojik kriz! İkincisi ise, yüzyıllardır devam eden ekonomik paylaşım ve adalet mücadelesi! Yani bir tanesi yaşamak ya da yok olmak sorunu; bir tanesi ise nasıl yaşanacağını sorunu.

Dünya’nın kaynaklarının sonsuz olduğunun, doğanın kendini yenileme kapasitesinin ise sınırsız olduğunun düşünüldüğü bir Dünya’da ekolojik krizden söz etmek mümkün değildi. O zaman tüm dikkatler nasıl yaşanacağı mücadelesine çevrilebilirdi, yıllarca da çevrildi zaten. Fakat artık bu mümkün değil. Sadece bir noktaya odaklanmak ve ayağımızın altındaki yaşamın kayıp gittiğini görmemek 2012’de bize siyasal ve daha da önemlisi yaşamsal olarak doğru yanıtlar vermiyor. Gelinen nokta bize şunu gösterdi ki; nasıl yaşanacağımızı tartışmaktan önce Dünya’da hayatın bitmesi ile karşı karşıyayız. Buna çözüm ararken de, ekonomik paylaşım ve adalet mücadelesini gözardı edemeyiz.   Okumaya devam et “21. Yüzyıl’ın dayattığı yanıt: Sol bir ekoloji!”

Seçimden sonra – Doğa mücadelesi ve yeşiller partisi

Seçim sonuçlarına bakıp, her yapı bir kazanç öyküsü çıkartabilir kendisine. AKP de, CHP de, MHP de ve tabiii ki bağımsızlar da… Fakat ufak partiler ve doğa mücadelesi verenler açısından bakarsak durum hiç böyle sayılmaz. O açıdan bakıldığında ortada bir kazanç öyküsü yok. Ufacık bile olsa… Sonuçlar, doğa mücadelesi verenler ve küçük partiler için hiç de olumlu sonuçlar vermeyince, bu ikisinin kesişimindeki Yeşiller Partisi için de durum bu şekilde oluyor tabii ki.

2001 seçimleri itibariyle, siyasal ortam sol partileri seçime giremeyecek kadar küçültmüşken (ya da büyüyemiyorken); sağ partilerin ikisi hariç hepsini de geçmişin sol partileri gibi dalga geçilen %1 oyun altına düşürdü. Sadece Saadet Partisi, %1’in biraz üstüne çıkabildi. Zaten genel rakamlara bakınca durumun vahameti iyice ortaya çıkıyor. Okumaya devam et “Seçimden sonra – Doğa mücadelesi ve yeşiller partisi”